WC värskendaja Power 5 Lime, DOMESTOS, 55x2 g

2,79 € 25,36 €/kg
1
Ribakood 8710908523540
Tootja UNILEVER
Päritolumaa Itaalia
Tootekirjeldus
WC värskendaja
Koostis
> 30 % anioonsed pindaktiivsed ained; < 5 % mitteioonsed pindaktiivsed ained, lõhnaained, aromaatsed süsivesinikud, fosfaadid, Limonene, Linalool, Citral.
Hoiatused
ETTEVAATUST! Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Sisaldab Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sisaldab: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.
Kasutusjuhend
Murdke plastikust kinniti lahti. Kinnitage toode WC-poti ääre küljes kohta, kus veevool on tugevalm. Peale toote pakendist eemaldamist, visake pakendisse jäänud osakesed prügikasti. Pärast kokkupuudet tootega peske käed. Holdke telne WC-värskendaja originaalpakendis alles.

Sarnased tooted:

Sessioon aegus.

Sessioon lõpetati. Ostukorv salvestatud.

Jätka
Aeg saab otsa!

Teie reserveeritud aeg saab otsa 5 minuti pärast.

Reserveeritud aeg sai otsa

Reserveering eemaldati

Jätka