WC-seep Color Blue Water Duo, HARPIC, 70 g

3,49 € 49,86 €/kg
1 tk
Tootja RECKITT BENCKISER
Päritolumaa Ungari
Ribakood 5011417570043
SKU H000146556
"HARPIC Active Blue Water WC-seep Atlandi Värskus, 2 tk
Kuus toimet: annab sära, mustuse eemaldus, katlakivivastane, kestab kuni 5 nädalat, meeldiv lõhn, 50% rohkem vahtu*. *võrreldes eelmise Harpic Fresh Power 6.
"
ETTEVAATUST: Sisaldab naatriumdodetsüülbenseensulfonaati. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. SILMA SATTUMISE KORRAL loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on lihtne eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele seadustele. Sisaldabnerool, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahüdro-2,3,8,8-tetrametüül-2-naftüül) etanoon, eukalpütool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Kasutamisjuhised: 1. Avage pakend 2. Eemaldage toode pakendist 3. Asetage toode tualettpoti servale, sinna kus veevool on kõige suurem 4. Visake pakend ära 5. Pärast toote ärakasutamist hävitage see ja asendage uuega.