Sponsorlus

 

Peame oluliseks oma panuse andmist ühiskondliku elu edendamisse ning inimeste elujärje parandamisse.  Sponsorlustegevuses toetame eelkõige järgmisi valdkondi:

  • Laste vaba aeg ning tervis
  • Pere ja pereväärtused
  • Tervis
  • Keskkond
  • Sport
  • Hindame järjepidevust ning eelistame sponsorlustegevuses koostööprojekte, mis aitavad kaasa ühiskonna arengule.

Saame olla abiks info levitamisel, reklaamida Selveri toel või algatusel käivitunud ettevõtmisi. Linna või linnaosa projektide teostamisel, mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks saame pakkuda tuge oma kaupluste pinna kasutamise näol.

Vaata ka:

 

Laste tervis

Väärtustame laste tervist ja arengut, kuna lapsed on meie tulevik. Et lapsed saaksid mängida, olla rõõmsad ning hästi õppida, on oluline olla terve. Alates 2003. aastast kogume igal aastal heade klientide abiga raha Tallinna Lastehaiglale elutähtsate aparaatide muretsemiseks, samuti teistele Eesti erinevate linnade haiglate lasteosakondadele.