SelveEkspress

 

SelveEkspress teenuse kasutustingimusedselveekspress

SelveEkspress on teenus, mis aitab kliendil kiiresti ja iseseisvalt lugeda kassasüsteemi kõik ostetavad tooted selleks ette nähtud kaasaskantava elektroonilise triipkoodilugeja ehk ostupuldi abil ning maksta kõikide valitud toodete eest selleks ette nähtud makseterminalis ehk SelveEkspressi kassas või ka tavakassas.

Teenus on tasuta ja seda saavad kasutada kõik Partnerkaardi ja Partner pangakaardi kasutajad. Teenuse kasutamiseks tuleb tutvuda ja nõustuda SelveEkspressi kasutamistingimustega, andes esmakordsel kasutamisel vastava kinnituse SelveEkspressi ekraanil ning registreerida iga kord enne teenuse kasutamist oma Partnerkaart vastavas lugeris. Partner pangakaardi registreerimine toimub kiipkaardi lugeris. Pärast toodete ostupuldiga skaneerimist ja enne ostu eest maksmist tuleb ostupult tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või SelveEkspressi teenindajale. Ostu eest tasumisel on klient kohustatud veenduma, et tema maksetehing on viidud edukalt lõpuni.

Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks, hoidudes selle kahjustamisest ning teiste isikute kätte sattumisest (sh lastele mängimiseks andmine) ja tuleb alati tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või teenindajale. Palume kliendil mitte jätta ostupulti müügisaali või lahkuda müügisaalist koos ostupuldiga. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega kauplusele tekkinud kahju eest ning klient kohustub hüvitama Selver AS-ile seoses ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega tekkinud otsese varalise kahju, mis on tekkinud perioodil alates kliendi poolt ostupuldi võtmisest kuni tagastamiseni ettenähtud tingimustel.

Selver AS-il on õigus ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda SelveEkspressi kasutusleping või peatada lisakaardil SelveEkspressi kasutusleping kliendiga:

  • kes edastab oma Partnerkaardi teisele isikule teenuse kasutamiseks;
  • kes ei kasuta ostupulti sihtotstarbeliselt;
  • Kes on kahjustanud ostupulti ja/või sellega seotud seadmeid või kuritarvitab SelveEkspressi teenust muul viisil,
  • kelle puhul on ostukontrolli käigus korduvalt tuvastatud ostukorvis ja ostupuldis olevate kaupade erinevusi;
  • kes on SelveEkspressi teenust kasutades lahkunud kauplusest ilma ostu eest tasumata (sealhulgas juhtumid, kus maksetehing on jäänud lõpetamata või ei ole viidud lõpuni).
  • Juhul kui Partnerkaardi kasutaja põhikaardi juurde on seotud alaealise lapse/hooldatava lisakaart, siis vastutab põhikaardi omanik lisakaardi omaniku eest iseteeninduse teenuse kasutamisel.

SelveEkspressi teenuse kasutamisel on kauplusel õigus kontrollida (suunata ostukontrolli) ostupuldiga sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi asetatud toodetele igal ajahetkel.

Kasutustingimuste kehtiv versioon on leitav www.selver.ee.