WC värskendaja Power 5 Ocean, DOMESTOS, 55x2 g

2,79 € 25,36 €/кг
1
Штрих 8710908523984
Производитель UNILEVER
Страна происхождения Италия
Описание
Domestos Power 5 Ocean wc-värskendaja. Hügieeniline. Kauapüsiv lõhn. Aitab ära hoida katlakivi teket. Rikkalik vaht. Jätab wc-poti säravpuhtaks.
Предупреждения
Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitseprille/maski. Nahale sattumise korral: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed kui neid kasutatakse ja kui on neid kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamatult ühendust mürgitusteabekeskusega/arstiga. Nahaärrituse või lööbe puhul pöörduda arsti poole .Vältida sattumist keskkonda. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Руководство по эксплуатации
Kinnitage toode WC-poti ääre külge ning veenduge, et see jääks veevoolu alla.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше