WC värskendaja Power 5 Lime, DOMESTOS, 55x2 g

2,79 € 25,36 €/кг
1
Штрих 8710908523540
Производитель UNILEVER
Страна происхождения Италия
Описание
WC värskendaja
Ингредиенты
> 30 % anioonsed pindaktiivsed ained; < 5 % mitteioonsed pindaktiivsed ained, lõhnaained, aromaatsed süsivesinikud, fosfaadid, Limonene, Linalool, Citral.
Предупреждения
ETTEVAATUST! Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Sisaldab Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sisaldab: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.
Руководство по эксплуатации
Murdke plastikust kinniti lahti. Kinnitage toode WC-poti ääre küljes kohta, kus veevool on tugevalm. Peale toote pakendist eemaldamist, visake pakendisse jäänud osakesed prügikasti. Pärast kokkupuudet tootega peske käed. Holdke telne WC-värskendaja originaalpakendis alles.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше