Делайте покупки в интернет-магазине Selver – закажите с доставкой на дом или придите за заказом сами!

WC-puhastusvahend Pine Fresh, DOMESTOS, 750 ml

2,59 € 3,45 €/l
1 tk
Цена с Партнерской картой 1,59 €
Производитель UNILEVER
Страна происхождения Itaalia
Штрих 5996037079797
SKU H000023244
Tihe desinfitseeriv puhastusvahend. Tapab kõik teadaolevad bakterid.
< 5%: kloori baasil valgendi (naatriumhüpoklorit), mitteioonsed pindaktiivsed ained, katioonsed pindaktiivsed ained, seep, lõhnaaine. Desinfektsioonivahend: naatriumhüpoklorit 4,5 g 100 g kohta.
ETTEVAATUST. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Väga mürgine veeorganismidele. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Võib söövitada metalle. Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori). Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes originaalpakendis. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitseprille või -maski. Kanda kaitseriietust. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. SISALDAB: Sodium Hypochlorite, Cocamine oxide, Sodium hydroxide, Cetrimonium Chloride. Ettevaatusabinõud! Mitte kasutada email- või väärismetalliga (kroom/kuld) kaetud pindadel. Mitte kasutada lahjendamata toodet põrandatel. Mitte kasutada villasel, siidil, värvitud või tehiskiust pindadel, nahal või eriviimistlusega (nt tulekindlad) rõivastel. Jälgige alati rõivaste tootjapoolseid juhiseid. Vältige toote sattumist tekstiilile, mööblile, vaipadele – võib põhjustada kahjustusi. Mahavalgunud toode pühkida ja loputada põhjalikult puhta veega. Pesta käed peale kasutamist.
Lapsekindel kork. Avamiseks pigistage padjakesi korgi külgedel ja pöörake korki vastupäeva. Peale kasutamist asetage kork pudelile ja keerake päripäeva kuni kuulete klõpsatust. Kasutamine lahjendamata kujul - desinfitseerimine ja sügavam bakterite hävitamine. Pritsige joana WC poti serva alla (umbes 80 ml) ja jätke 15 minutiks seisma. Sügavama bakterivastase toime ja puhastamise eesmärgil jätke toode seisma üleöö. Köögi/vannitoa kanalisatsioon: valage joana äravoolu, et desinfitseerida ja eemaldada ebameeldivad lõhnad. Valamud: valage joana ära- ja ülevooluavasse, jätke 5 minutiks seisma ning loputage põhjalikult. Õrnade pindade puhul (vannid, valamud) proovige toodet enne väikesel silmatorkamatul kohal. Kasutamine lahjendatud kujul – desinfitseerimine: Põrandad ja tööpinnad – 120 ml Domestost 5 liitri vee kohta. Mitte kasutada lahjendamata toodet põrandatel. Nõudepesulapid ja –švammid – 60 ml Domestost 2,5 l vee kohta leotamiseks. Seejärel loputada põhjalikult veega. Septikute puhul lisage 20 ml. Kasutage alati plastnõusid. Sobib kasutamiseks septiku-süsteemides. 1 kork = 15 ml.