WC puhastusgeel TotalHygiene Lime katlakivieemaldaja, DOMESTOS, 700 ml

3,29 € 4,70 €/л
1
Штрих 8712561472364
Производитель UNILEVER
Страна происхождения Польша
Описание
WC-puhastusgeel revolutsioonilise Multi-Jet dosaatoriga, mis võimaldab geelil jõuda ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse, hävitades bakterid ja eemaldades katlakivi ning tekitades kihi, mis aitab kaitsta teie tualetti mustuse eest koristuskordade vahel!
Ингредиенты
< 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, hapniku baasil valgendaja (Hydrogen peroxide), lõhnaained. Desinfitseeriv aine: 2 g vesinikperoksiidi 100 g tootes.
Предупреждения
Tähelepanu: kasutamiseks ainult WC-potis. Enne kasutamist tutvuge hoolikalt etiketil toodud
tootja soovitustega. Säilitada originaalpudelis, püstises asendis, et vältida toote lekkimist. Hoida
päikesevalguse eest. Hoida kuivas, puhtas ja ventileeritud kohas. Peale kasutamist pesta käed. ETTEVAATUST. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib söövitada metalle. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes originaalpakendis. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. Kanda kaitserõivastust. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Mahavoolanud toode kokku koguda. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
Руководство по эксплуатации
Pigistage geel ühtlaselt WC-poti serva alla (80 ml), laske mõjuda, loputage ja kasutage vajadusel potiharja – valmis. Parima tulemuse saamiseks laske mõjuda 30 minutit. Eemaldab bakterid peale 5 minutit. Puhastel pindadel kaotab hallituse peale 15 minutit. Raske mustuse korral laske mõjuda 60 minutit. Kasutamiseks ainult WC-potis; biotsiid, mis eemaldab bakterid ja seenhallituse; ei sobi kasutamiseks kliinilises keskkonnas.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше