Делайте покупки в интернет-магазине Selver – закажите с доставкой на дом или придите за заказом сами!

WC-poti puhastusvahend Max Sprin, HARPIC, 750 ml

2,99 € 3,99 €/l
1 tk
Производитель RECKITT BENCKISER
Страна происхождения Poola
Штрих 5900627040111
SKU H000029521
Harpic Power Plus 1 minutiga toimiv koostis*. Kiire ja lihtne viis muuta tualettruum Harpic säravaks vaid 1 MINUTIGA. Vahendi kaasaegne, värvi muutev koostis. Lahustab kiirelt tualettruumi plekid, katlakivi ja rooste. Puhastusaine muudab vees toimimise ajal värvi. Valage vedelik, oodake 1 minut, harjake, tõmmake vett ja töö on tehtud!
100g vedeliku kohta: 9 g vesinikkloriidhapet, alla 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, alla 5% katioonseid pindaktiivseid aineid, desinfektsioonivahend, lõhnaained.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Vältida auru sissehingamist. Peale käitlemist pesta hoolega käsi. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergest hingata. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Sisu/mahuti kõrvaldada sobivasse kogumiskohta või taastöötlusettevõttesse vastavalt kohalikele ja riiklikele määrustele. Hoida luku taga. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
1. Tõstke prill-laud üles ja suunake otsik ettevaatlikult WC-poti ääre alla. 2. Pigistage ja kandke aeglaselt ümber kogu poti, nii et kogu poti pind oleks vedelikuga kaetud. 3. Optimaalse puhastustulemuse saamiseks laske 10 minutit mõjuda, seejärel harjake ja loputage. 4. Bakterite tapmiseks laske toimida 60 minutit, seejärel harjake ja loputage. 5. Sobib kõikidele WC-pottidele, välja arvatud roostevabast terasest potid. 6. Mitte lasta kokku puutuda teiste pindadega peale WC-poti. Ohutu septikutele. Korgi eemaldamine: vajutage padjakestele korgil ja keerake lahti. Korgi tagasipanemine: keerake tihedalt kinni, kuni kuulete klõpsatust.