Üldpuhastuvahend valgendiga, ASTONISH, 750 ml

2,29 € 3,05 €/л
1
Штрих 5060060211155
Производитель THE LONDON OIL REFINING CO LTD
Страна происхождения Великобритания
Описание
Kõigi pindade puhastamiseks köögist vannitoani. Sisaldab valgendavat plekieemaldusvahendit.
Ингредиенты
Sisaldab <5% anioonseid pindaktiivseod aineid, klooripõhiseid valgendeid, lõhnaaineid.
Product Warnings
Hoiatus. Sisaldab kloori (naatriumhüpoklorit). Ärge segage teiste puhastusvahenditega. Mahatilkunud vahend pühkige koheselt ära. Ärge puhastage alumiiniumi ning lakitud ega värvitud pindu. Mitte kasutada kangaste, paberi ega puitpindade puhastamiseks – vahend võib kahjustada värvi. Naturaalse kivi puhastamisel kontrollige eelnevalt värvikindlust.H315 Põhjustab nahaärritust. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.P101P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed.P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitsemaski.P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.P332+P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Usage Conditions
Kasutamine. Pihustage pinnale ja jätke toimima 1-2 minutiks. Pühkige pind üle puhta niiske lapiga. Plast-, kummi- ja metallpinnad loputage veega.
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше
Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить