Putukamürk roomavatele putukatel, COBRA, 400 ml

2,29 € 5,73 €/л
1
Штрих 3179630009848
Производитель YPLON S.A.
Страна происхождения Бельгия
Описание
Aerosool kõigi roomavate putukate (sipelgad, prussakad, ämblikud jne.) efektiivseks ja pikaajaliseks tõrjeks. Mõjub koheselt. Sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks.
Ингредиенты
Toimeained: tsüfenotriin 0,15%; d-trans-tetrametriin 0,10%.
Предупреждения
Eriti tuleohtlik. Keskkonnaohtlik. Käitlemisel täita ohutusnõudeid. Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Mitte pihustada inimeste ega loomade suunas. Mitte pihustada toiduainete, lauanõude, akvaariumite ja koduloomade läheduses. Lülitada välja akvaariumite elektrilised pumbad. Mitte pihustada pikkade perioodidena. Kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 kraadi. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Tühjendamine lahtisse tulle või hõõguvasse ainesse keelatud. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida gaasi sissehingamist. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida eemal süttimisallikast-mitte suitsetada! Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni.
Руководство по эксплуатации
Enne kasutamist ja kasutamise ajal pudelit korralikult loksutada. Pihustada lühikeste vajutustega ca 20 cm kauguselt putukate liikumisteedele. Ennetava pidevkaitsena pihustada juba puhastatud kohtadele uuesti. Pihustamise järel lahkuda ruumist, jätta mürk mõjuma suletud ruumi 10-15 minutiks, seejärel ruume korralikult õhutada.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше