Puhastusvahend Magic universiaal, CILLIT, 450 ml

2,29 € 5,09 €/л
1
Штрих 5900627003000
Производитель RECKITT BENCKISER
Страна происхождения Польша
Описание
Cillit Lime & Rust lubjasette ja rooste eemaldusvahend. Cillit Lime & Rust mitte ainult ei eemalda lubjasetet ja roostet kogu teie majapidamises, vaid tänu uuele spetsiaalsele koostisainele pakub see puhastatud pindadele kuni 5 korda kauem sära ja kaitset*.
Ингредиенты
Alla 5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, lõhnaained.
Предупреждения
ETTEVAATUST. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sisaldab: sipelghape ja oksaalhape, dihüdraat. Võib söövitada metalle. Mitte kokku segada pleegitusvahenditega ja teiste majapidamistoodetega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Auru mitte sisse hingata. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Hoida sööbekindlas sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
Руководство по эксплуатации
Vajutage korgil märgistatud kohtadele ja keerake lahti. Kandke vedelik niiskele käsnale või lapile. Puhastage pind ja 2-5 minuti pärast loputage põhjalikult veega. Et muuta pind säravaks, pühkige kuiva lapiga. Hoiatus. Järgige kasutusjuhendit, et ära hoida võimalikke ebasoovitavaid toimeid. Mitte kasutada marmor-, kivi-, email- ega muudel pindadel, mis on tundlikud hapete suhtes. Kahtluse korral testige ainet enne kasutamist mittenähtavas piirkonnas, et veenduda toote sobivuses pinnaga.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше