Õhuvärskendaja Freshmatic komplekt Mango Beach Escapes, AIR WICK, 1 kmpl

8,49 € 8,49 €/шт
1
Цена с Партнерской картой 5,99 €
Штрих 5908252002139
Производитель RECKITT BENCKISER
Страна происхождения Венгрия
Описание
Air Wick Freshmatic õhuvärskendi komplekt Mango Beach Escapes. Eraladab automaatselt lõhna, et pidevalt Teie kodu värskendada. See ei sisalda vett, seega saate nautida aroomi õhus, mitte märgust põrandal.
Предупреждения
ETTEVAATUST. Eriti tuleohtlik aerosool. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kasutada ainult vastavalt juhendile. Sisaldab 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahüdro-2,3,8,8-tetrametüül-2-naftalenüül)etanoon, p-t-butüül-alfa-metüülhüdrokaneelaldehüüd ja alfa-heksüülkaneelaldehüüd. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Lõhnade suhtes tundlikud inimesed peavad olema selle toote kasutamisel ettevaatlikud. Õhuvärskendid ei asenda häid hügieeniharjumusi. Kasutada hästiventileeritavas kohas. Taastöödelda kui on tühi.
Руководство по эксплуатации
"KASUTAMISEKS AINULT TÄISKASVANUTELE.
Ei sobi kasutamiseks lastele ja isikutele, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed. Enne lõhnatäite sisestamist pange seade asendisse „OFF“. ALATI SUUNAKE SEADE NÄOST EEMALE. Lülitage sisse – seade pihustab 15 sekundi pärast. Järgige HOOLIKALT juhendeid pakendil.

Kasutage ainult mittelaetavaid aluselisi patareisid. Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud, joondades (+) ja (-) klemmid. Kui patareid lekivad, eemaldage need viivitamatult ja samuti lekkinud aine. Eemaldage patareid, kui seadet kaua aega ei kasutata. Kui olete kauem kui nädal ära, lülitage seade välja.
HOIATUS:
Ärge asetage kuumusallika, lahtise leegi, elektriseadme lähedale või otsese päikesevalguse kätte (üle 50 C ). Ärge segage kasutatud patareisid, erinevat liiki või erinevate kaubamärkidega patareisid. Ärge laske patareidel kokku puutuda veega, tule või kõrgete temperatuuridega. Ärge tekitage lühist. Ärge proovige patareisid laadida.

el
"
Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше