Õhuvärskendaja Difuuser White Flowers, AIR WICK, 25 ml

5,99 € 23,96 €/л
1
Штрих 5900627073751
Производитель RECKITT BENCKISER
Страна происхождения Венгрия
Описание
Air Wicki roost aroomihajuti White Flowers kasutab imeliste aroomide delikaatseks hajutamiseks looduslikke rotangpalmi varsi. Looge oma kodus meeldiv atmosfäär selle looduslike aroomide ja elegantse disainiga. Aroom Valged Lilled – värskelt lõigatud valgete lillede, freesia ja prantsuse jasmiini kerge aroom.
Предупреждения
HOIATUS. Sisaldab 3-butoksüpropaan-2-ool, 2-metüül-3-(isopropüülfenüül)propioonaldehüüd, 3-p-kumenüül-2-metüülpropioonaldehüüd, 2-(4-tert-butüülbensüül)propioonaldehüüd. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 2-metüül-3-(p-isopropüülfenüül)propioonaldehüüd, tsitraal, dl-tsitronellool, 2,4-dimetüül-3-tsüklohekseen-1- karboksaldehüüd, p-tert-butüüldihüdrokaneelaldehüüd, geraniool, tsis-3-heksanüülsalitsülaat, delta-1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon, 3-fenüübutanaal, fenüülatseetaldehüüd, eugenool. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Lõhnade suhtes tundlikud inimesed peavad olema selle toote kasutamisel ettevaatlikud. Õhuvärskendid ei asenda häid hügieeniharjumusi. Ruum pärast kasutamist õhutada.
Руководство по эксплуатации
"Kasutusjuhend: ENNE KASUTAMIST LUGEGE OHUTUSTEAVET JA ETTEVAATUSMEETMEID. Kasutage ainult vastavalt juhendile. Kestab kuni 4 nädalat.
1. Keerake pudeli kork lahti ja eemaldage kork.
2. Lükake sõrmedega välja korgi ülaosas olev ketas.
3. Keerake kork uuesti pudelile.
4. Sisestage rotangpalmi varred pudelisse, asetades need laiali. Vars toimib kui taht, tõmmates aroomi üles ning eraldades seda aeglaselt õhku.
5. Veenduge, et toode on asetatud stabiilsele pinnale, vältimaks juhuslikku mahavalgumist. Mitte asetada lihvitud, värvitud või plastpinnale. Mahavalgumise korral pühkida pind puhtaks. Hoidke kasutusjuhend alles.
"
Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше