Õhuvärskendaja Citrus täide, AIR WICK, 250 ml

4,99 € 19,96 €/л
1
Штрих 3059943009066
Производитель RECKITT BENCKISER
Страна происхождения Великобритания
Описание
Air Wick Freshmatic MAX õhuvärskendi täide Sparkling Citrus (Sillerdav Tsitrus).
Ингредиенты
Citral, Limonene, Linalool.
Product Warnings
Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Tühi aerosoolipudel visake ära koos olmejäätmetega või pange sobivasse pakendikonteinerisse. ETTEVAATUST. Eriti tuleohtlik aerosool. HOIDA LASTELE JA LEMMIKLOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada ainult vastavalt juhendile. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Usage Conditions
Ettevaatusabinõud: Enne selle aerosooltäite sisestamist kontrollige, et Teie automaatseadme lüliti on asendis OFF. Suunake seade näost eemale, enne kui selle sisse lülitate. Kui seade sisse lülitada, pihustab see automaatselt 15 sekundi pärast. Ohutuse huvides järgige hoolikalt kasutusjuhendit, mis on kaasas teie FreshMatic MAX seadmega. Ärge laske pihustuda otse toidule, kangale ega pindadele. Pindadele sattumisel pühkige kohe niiske lapiga ära.

Сопутствующие товары

Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше
Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить