Koitõrjevahend, KAPO, 400 ml

7,99 € 19,98 €/л
1
Штрих 3365000031889
Производитель BRUNEL CHIMIE DERIVES S.A.S.
Страна происхождения Франция
Описание
Spetsiaalselt välja töötatud koide ja nende munade hävitamiseks. Kiire toimega, meeldiva lõhnaga, ei tee rasvaseks, ei jäta plekke, pikaajalise toimega. Kaitseb villaseid materjale, vaipu, karusnahka jne. kuni 3 kuud.
Предупреждения
Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kemikaal või tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Vältida udu sissehingmist. Peale kasutamist õhutada ruume  korralikult. Mitte pihustada inimeste või loomade suunas. Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662.
Руководство по эксплуатации
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Enne kasutamist loksutada. Kasutada otsik üleval. Kohene kaitse: pihustada otse pinnale (2 vajutust, mille kestus on 2 sekundit) ligikaudu 30 cm kauguselt. Aastaaegade põhine kaitse: pihustada ühtlaselt lühikeste vajutustega ligikaudu 30 cm kauguselt pinnale ja riiete sisepoolele, töödelda riidekappe. Tõrje toime peatamiseks ja enne riiete taaskasutamist pesta kangast.
Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше