Делайте покупки в интернет-магазине Selver – закажите с доставкой на дом или придите за заказом сами!

Jahutusvedelik G12 -35⁰C punane, NORDLINE, 4 kg

7,59 € 1,90 €/kg
1 tk
Производитель GETZ NORDIC
Страна происхождения Eesti
Штрих 4751003651480
SKU H000107638
Kasutamiseks igat tüüpi mootorite jahutussüsteemides. Pika kasutuseaga (5 aastat) jahutusvedelik sisepõlemismootoritele. Kõrgekvaliteediline jahutusvedelik sisepõlemismootoritele. Kaitseb jäätumise eest kuni temperatuurini -35 0C. Ette nähtud kasutamiseks kõigis, sh alumiiniumisulamitest valmistatud mootorites. Kaitseb korrosiooni eest. Kaitseb ülekuumenemise eest. Ei sisalda nitriteid, amiine ega fosfaate. Puhastab ja kaitseb jahutussüsteemi.
H302 Allaneelamisel kahjulik. H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P501 Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele. P330 Loputada suud. Säilivusaeg suletud pakendis – vähemalt 5 aastat alates valmistamiskuupäevast (vt pakendilt). Mitte hoida päikese käes.
Toode on kasutusvalmis, seda pole tarvis lahjendada. Kasutada vastavalt sõidukitootja juhistele. Tehnilised näitajad ületavad enamikku EL ja rahvusvahelisi kvaliteedistandardeid, s.h.: ASTM D3306; ASTM D4985; SAE J 1034; BS 6580 (2010); CUNA NC 956-16; UNE 26361-88; NATO S 759; FFV Heft R443. Chrysler MS 9176; Cummins CES 14603; Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A; GM 1899 M, US 6277 M & OPEL GM QL130100; John Deere H 24 B1 & C1 ; Leyland Trucks LTS 22 AF 10 ; Mack 014GS 17004 ; MAN 248, 324 (SNF) &B&W D 36 5600 ; Mercedes MB 325.3 ; Renault 41-01-001-d ; VAG TL 774d/F ; VOLVO VCS.