Aerosool lendavatele putukatele, BROS, 400 ml

3,29 € 8,23 €/л
1
Штрих 5904517021310
Производитель BROS
Страна происхождения Польша
Описание
Aerosool efektiivseks lendavate putukate tõrjumiseks siseruumides: kärbsed, sääsed, äädikakärbsed ja riidekoid.
Ингредиенты
Toimeaine: d-fenotriin 0,1% (0,1g/100g); praletriin 0,09% (0,09g/100g), PBO 0,45% (0,45g/100g).
Предупреждения
Ruumist eemaldada lemmikloomad ja toit. Katta akvaarium. Mitte süüa ega juua putukatõrje ajal. Ruumis võib viibida ainult isik, kes sooritab tõrjet. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada. Vältida udu sissehingamist. Vätlida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Ettevaatust, mahuti on rõhu all. Mitte hoida otsese päikese käes, ega temperatuuril üle 50C. Mitte purustada ega põletada isegipärast kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mistahes hõõguvatele materjalidele.
Руководство по эксплуатации
Sulgeda uksed ja aknad. Enne kasutamist loksutada. Alustada ruumi kõige kaugemast nurgast ja liikuda väljapääsu suunas. Hoida vertikaalasendis ja pihustada kõikides suundades. Hoida vähemalt 1 m kaugusel seintest, tekstiilidest ja mööblist. Pihustussoovitus 10 sekundit iga 20m2 (50m3) kohta. Pärast tõrjet sulgeda ruum 15 minutiks ning seejärel õhutada ruum, kuni lõhn on täielikult kadunud.

Сопутствующие товары

Время сессии истекло

Сессия была закрыта. Корзина сохранена

Продолжить
Время истекает!

Время бронирования истекает (5 минут осталось)

Зарезервированное время истекло

Бронирование удалено

Дальше