Õhuvärskendaja Relaxing, AIR WICK, 250 ml

4,19 € 16,76 €/l
1 tk
Tootja RECKITT BENCKISER
Päritolumaa Ühendkuningriik
Ribakood 5900627073447
SKU H000118054
Air Wick Pure aerosool-õhuvärskendi Pehme Puuvill eemaldab lõhnad ilma märga pihust eraldamata ning jätab ruumi värske ja meeldiva aroomi.
d-Limonene, Citral, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, Linalool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
ETTEVAATUST. Eriti tuleohtlik aerosool. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada ainult vastavalt juhendile. Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisaldab: d-Limonene, Citral, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, Linalool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Lõhnade suhtes tundlikud inimesed peavad olema selle toote kasutamisel ettevaatlikud. Õhuvärskendid ei asenda häid hügieeniharjumusi. Aerosooli mitte sisse hingata. Kasutada hästiventileeritavas kohas. Sisu/mahuti kõrvaldada sobivasse kogumiskohta või taastöötlusettevõttesse vastavalt kohalikele ja riiklikele määrustele.
Hoidke pudelit püstises asendis, suunake endast eemale ja tõmmake tugevalt päästikut ning pihustage ruumi keskosa suunas.