Õhuvärskendaja Freshmatic täide, AIR WICK, 250 ml

6,99 € 27,96 €/l
1
Ribakood 3059943009042
Tootja RECKITT BENCKISER
Päritolumaa Ühendkuningriik
Tootekirjeldus
Air Wick Freshmatic MAX õhuvärskendi täide White Flowers. (Valged Lilled).
Koostis
Geraniol, Citronellol.
Hoiatused
Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tühi aerosoolipudel visake ära koos olmejäätmetega või pange sobivasse pakendikonteinerisse. ETTEVAATUST. Eriti tuleohtlik aerosool. HOIDA LASTELE JA LEMMIKLOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada ainult vastavalt juhendile. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kasutusjuhend
Ettevaatusabinõud: Enne selle aerosooltäite sisestamist kontrollige, et Teie automaatseadme lüliti on asendis OFF. Suunake seade näost eemale, enne kui selle sisse lülitate. Kui seade sisse lülitada, pihustab see automaatselt 15 sekundi pärast. Ohutuse huvides järgige hoolikalt kasutusjuhendit, mis on kaasas teie FreshMatic MAX seadmega. Ärge laske pihustuda otse toidule, kangale ega pindadele. Pindadele sattumisel pühkige kohe niiske lapiga ära.

Sarnased tooted:

Sessioon aegus.

Sessioon lõpetati. Ostukorv salvestatud.

Jätka
Aeg saab otsa!

Teie reserveeritud aeg saab otsa 5 minuti pärast.

Reserveeritud aeg sai otsa

Reserveering eemaldati

Jätka