Õhuvärskendaja Freshmatic Pure täide Cherry Blossom, AIR WICK, 250 ml

6,99 € 27,96 €/l
1 tk
Tootja RECKITT BENCKISER
Päritolumaa Ühendkuningriik
Ribakood 5900627070262
SKU H000106302
Air Wick Freshmatic PURE õhuvärskendi täide Cherry Blossom. Neutraliseerib ebameeldivad lõhnad. See ei sisalda vett, seega saate nautida aroomi õhus, mitte märgust põrandal.
Koostisosade teave: www.rbeuroinfo.com
ETTEVAATUST. Eriti tuleohtlik aerosool. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kasutada ainult vastavalt juhendile. Lõhnade suhtes tundlikud inimesed peavad olema selle toote kasutamisel ettevaatlikud. Õhuvärskendid ei asenda häid hügieeniharjumusi. Kasutada hästiventileeritavas kohas. Taastöödelda kui on tühi.
Enne lõhnatäite sisestamist pange seade asendisse „OFF“. ALATI SUUNAKE SEADE NÄOST EEMALE. Lülitage sisse – seade pihustab 15 sekundi pärast.