Leotuspesuvedelik Delta Force pihustiga, CONCEPT, 1 l

2,99 € 2,99 €/l
1 tk
Tootja CONCEPT CHEMICALS
Päritolumaa Ühendkuningriik
Ribakood 4740204004553
SKU H000015497
Tõhus vahend mootorsõidukite, paatide, aiatraktorite, muruniidukite jms pesemiseks. Kasutusvalmis.
Sisaldab: <5% NTA (nitrilotriäädikhape) ja selle soolad, mitteioonsed pindaktiivsed ained, värvained.
Ettevaatust. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega / loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida lukustatult. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Pihustage kuivale määrdunud pinnale, laske toimida 2 … 5 minutit. Vajadusel kasutage pesuharja või -käsna. Loputage põhjalikult rohke veega. Parima tulemuse saamiseks kasutage kõrgsurvepesurit.